Преглед на файлове

Prepare hopefully release in july in changelog

tags/v0.1
Nils преди 1 година
родител
ревизия
28241868ba
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. +1
    -1
      CHANGELOG

+ 1
- 1
CHANGELOG Целия файл

@@ -1,4 +1,4 @@
2020-04-17 0.1 Proof of Concept
2020-07-15 0.1 Proof of Concept
A lot is working already, single-computer session are working fine.
Network sessions of any form are not usable yet.


Loading…
Отказ
Запис