Преглед на файлове

changelog format for atom generation

tags/v0.3.0
Nils преди 7 месеца
родител
ревизия
85fefaec6e
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. +1
    -1
      CHANGELOG

+ 1
- 1
CHANGELOG Целия файл

@@ -1,4 +1,4 @@
2020-15-01 Version 0.2.1
2021-01-15 Version 0.2.1
Remove Nuitka as dependency. Build commands stay the same.

2020-12-05 Version 0.2.0

Loading…
Отказ
Запис