The base-application for Laborejo, Fluajho, Patroneo, Vico etc.
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Nils 98a1312fd1 update cbox 1 miesiąc temu
template update cbox 1 miesiąc temu
.gitignore gitignore 2 miesięcy temu
README.md clarification now that template is public 1 rok temu

README.md

We need the dir to be inside a git this way so the .git directory is not in template/ directly. template/ gets linked into the real projects and we don’t want nested gits in there.

This means development happens upstream only. Contact me if you have something to add.